4 Aralık 2023 , Pazartesi
Home / HABERLER / 2022 Genel Kurulumuz Gerçekleşti

2022 Genel Kurulumuz Gerçekleşti

22 Ocak 2022 tarihinde Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği 2. olağan genel kurulu gerçekleşti. Elite World Business Hotel’de derneğin 34 üyesinin 22’sinin katılımı ile gerçekleşti. Genel Kurulda gerçekleşen olağan seçim sonrasında Yunus ETE Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11.00’da başlayan toplantıda, derneğe kayıtlı 34 üyeden 22 Üyenin hazır olduğu, hazirun listesini imzaladıkları ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı başlatıldı.


Dernek Başkanı Zübeyda Kavraz’ın açılış konuşmasını müteakiben, gündem maddelerini okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu. Gündem aynı şekil ile kabul edilerek, bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu.

Toplantı sırasıyle aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi:

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Heyetinin oluşturulması
5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası
6-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
7-Dilek temenniler,
7-Kapanış


Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyda KAVRAZ’ın açılış konuşmasından sonra Başkan MAHMUT ER Başkan görevi ile MUSA İMDAT Başkan Yardımcısı göreviyle GÜLDEN PARLAK’da yazman görevi ile Divan Heyeti oluşturulmuştur. Devamında Divan Heyeti Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okutmuş ve faaliyet raporları üzerinde görüşmelere geçilmiştir.

Raporlar okunup ibra edildikten sonra Dernek Organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimine geçilmiş, Tüzüğün 7.nci maddesi gereği oylamanın açık oylama usulü ile yapılmasına karar verilmiştir.

Oylama Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine teklif edilen kişilerin el kaldırma yoluyla açık oylamaya tabi tutulması suretiyle yapılmıştır.

Yapılan açık oylama sonucunda

Yönetim kurulu Başkanlığına Sayın Yunus ETE, Başkan yardımcılığına Zübeyde KAVRAZ, Başkan yardımcılığına Mahmut ER, Sayman Ümit VURAL, Genel Sekreter M.Ali KALKAN, Yönetim Kurulu üye olarak, Şeniz YILMAZ, Fatih BAĞCI olarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine,

Mustafa Bülent YAMAÇ, Gülden PARLAK, Namık SARIGÖL, Ali Haydar ŞAHİN, Feraye GÜREL, Fatma Funda ERCAN, Mehmet DÜKKANCI

Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliğine
Musa İMDAT, Selçuk ÇETİN, Hülya DUMAN, Ayşe ER, Mustafa Kemal HIZARCIOĞLI, Özgür Can ÇELİK

seçilmiştir.

Check Also

DÜNYA FUARCILIK GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

Arkamızda bıraktığımız son 2 yılda COVID 19 sebebi ile gördük ki, fuarlar uluslararası ticaretin devamı ve gelişmesi için vazgeçilmez ticari buluşma yerleridir. Fuarların gerçekleşemediği zamanlarda fiziksel buluşmaları, bir araya gelerek ticari ilişkilerimizi tazelemeyi özledik. Fuarları özledik. Fuarlarda yeni insanlarla tanışmayı, ürünlerimizi hizmetlerimizi tanıtmayı özledik. Teknolojiler ne kadar gelişse de şuan için fiziki fuarların yerini tutamayacağını düşünüyoruz.

Bu vesile ile ticari buluşmaları bu kadar değerli kılan tüm katılımcılarımızın, ticaretini geliştirmek için fuarlarımızı ziyarete gelen sektör profesyonellerinin, fuarları düzenleyen tüm organizatörlerin, fuar organizasyonunda emeği geçen tüm çalışanların, tüm paydaşlarımızın dünya fuarcılık günü kutlu olsun!