22 Eylül 2023 , Cuma
Home / Tarihçe

Tarihçe

Hakkında
Dünyada fuarcılığın gelişimi ve büyümesi Avrupa’dan Asya-Pasifik bölgesine doğru kaymaktadır. Ortadoğu coğrafyasında ise özellikle Dubai, fuarcılık alanında son yıllarda giderek büyüyen bir ivme kazanmıştır.

Türkiye ise sahip olduğu son derece ciddi potansiyele rağmen, fuarcılık sektöründeki kontrolsüz ve denetimsiz mevcut yapı nedeniyle büyüyüp gelişememekte, ihtisas fuarlarının merkezi olma potansiyelinden uzaklaşmaktadır.

Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD), fuarcılık sektöründe Türkiye’nin hakkettiği yeri kazanmasını sağlamak ve fuar organizatörlerinin ortak sorunlarına çözüm aramak amacıyla Kasım 2019’da kurulmuştur.

UFYD’NİN HEDEFLERİ
Türkiye fuarcılık sektörünün ortak sorunlarının çözümü için birliktelik oluşturmak,

  • Sektördeki tekelleşmenin önüne geçerek üyelerinin haklarını korumak ve eşitlikçi bir ortamda gelişmelerine katkı sunmak,
  • Üyelerini devlet kurumları nezdinde temsil etmek ve tüm sektör mensuplarının ortak menfaatlerine yönelik kararların alınmasına aracılık etmek,
  • Sektörün uluslararası arenadaki prestijini ve kabul edilebilirliğini yükseltmek,
  • Sektörün gelişimine katkı sağlayacak konferans, eğitim, seminer gibi etkinlikler düzenlemek,
  • Üyelerinin gerçekleştirdiği fuarlarda, mevcut katılımcılarının ihracatını arttıracak çalışmalar yapmak.